Home > Sản phẩm > Chi tiết

Vỗ Béo
THÀNH PHẦN: (trong 1kg)

Năng lượng trao đổi* (min). ............................... 2.800 Kcal/kg
Chất béo (min-max) . .................................................. 3,5 - 8%
Kháng sinh, hóa dược . ............................................. Không có
Hoocmon. .................................................................. Không có 
Ẩm độ (max). .......................................................................14%
Cát sạn (max). ................................................................... 0,5%
Nguyên liệu khác (Dextrose) . ..................................Vừa đủ 1kg

Ghi chú: (*) là chất chính của sản phẩm

 
CÔNG DỤNG:
-  Tăng sức tăng trưởng cho vật nuôi.
-  Cung cấp tiền chất cho việc tạo kháng thể.
-  Nguồn năng lượng cung cấp dễ hấp thu cho sự tăng trưởng của vật nuôi. Thiếu năng lượng vật nuôi sẽ còi cọc, chậm lớn và thường xuyên bị bệnh.
-  Đặc biệt dùng cho gà, vịt, heo giai đoạn úm, sản phẩm này giúp chúng ấm áp, linh hoạt hơn và giảm tỉ lệ hao hụt.
-  Đối với heo, gà, vịt giai đoạn gần xuất chuồng, sản phẩm này thúc chúng lớn nhanh hơn và tạo nên da, lông hồng hào, bán được giá cao hơn.
-  Sản phẩm này không làm cho vật nuôi nhiều mỡ hơn.
-  Heo nái ăn sẽ tạo sữa có nguồn năng lượng cao, giúp heo con ấm áp trong chuồng trại lạnh.
-  Giảm F.C.R (giảm hao tốn thức ăn) rõ rệt cho gà, vịt, heo…

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 
-  Gà, vịt giai đoạn úm: 3 gam/lít nước uống (hay trộn 1kg cho 300kg thức ăn).
-  Gà, vịt giai đoạn thịt và thúc bán: 1-2 gam/lít nước uống (hay trộn 300-500kg thức ăn).
-  Heo con: 1kg trộn cho 300-500kg thức ăn.
-  Heo thịt, heo nái: 1kg trộn cho 500kg thức ăn.