Home > Sản phẩm > Chi tiết

Đạm Cao CấpTHÀNH PHẦN: (trong 1kg)
Protein thô* (min). ...........................................40%
Nguyên liệu khác (CaCO3). ................Vừa đủ 1 kg
Kháng sinh, hóa dược. .............................Không có
Hoocmon. ................................................Không có
Ẩm độ (max). ...................................................14%
Cát sạn (max). .................................................1,8%
Ghi chú: (*) là chất chính của sản phẩm

CÔNG DỤNG:  Bổ sung đạm và các acid amin cho vật nuôi.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
-  Trộn vào thức ăn với tỉ lệ: 1kg/200kg thức ăn.
-  Đặc biệt sử dụng cho thú non, thú mẹ hay vật nuôi nằm trong vùng dịch bệnh.
-  Sản phẩm giúp vật nuôi mau xuất chuồng và nặng cân.